Vlaanderen

1 augustus 1985 - Ministerieel besluit tot instelling van een brevet van rechthebbende ter uitvoering van artikel 71, § 3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 21.8.1995) (Opgeheven)

Tabs

Top