Vlaanderen

12 juni 1974 - Ministerieel besluit waarbij de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de sociale inspectie van het Ministerie van sociale voorzorg belast worden met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 2.7.1974)

Tabs

Top