Vlaanderen

26 mei 1958 - Ministerieel besluit, tot vaststelling der dagen van werkloosheid welke, in het stelsel van de kinderbijslag voor loonarbeiders, met werkelijk volbrachte arbeidsdagen worden gelijkgesteld om redenen van burgerlijke stand, van burgerschap- of syndicale verplichtingen (BS 7.6.1958)

Tabs

Top