Vlaanderen

20 november 2020 - Principieel akkoord Vlaamse Regering - Opzegging van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen (VR 2020 2011 DOC.1268/1)

tabs

Top