Vlaanderen

Informatienota 1998/3: - Laattijdige inschrijving in een onderwijsinstelling. - Ontstaan van een nieuw recht.

Tabs

Top