Vlaanderen

E/1 - Mededeling van 17 juli 2020 - Omrekeningskoersen van de munteenheden

Mededeling van het VUTG van 17 juli 2020 - Europese verordening - 1 

Betreft: Omrekeningskoersen van de munteenheden

 

Bijgevoegd vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (E.M.U.), voor de periode juli, augustus en september 2020, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. C 172 van 20 mei 2020, door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers.

De regels voorzien in artikel 107 van Verordening (EEG) 574/72 blijven van toepassing voor de omrekening van munteenheden tussen twee lidstaten waarvan er één niet tot de E.M.U. is toegetreden.

 

Meegedeeld via mail van 23 juli 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top