Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat gebeurt er met de bijslagtrekkende na 31/12/2018?

    De persoon die op 31/12/2018 bijslagtrekkende was voor rechtgevende kinderen in de kinderbijslagreglementering (AKBW) of in de regeling van de Gewaarborgde, blijft vanaf 1/1/2019 ook in het Groeipakket verder de bijslagtrekkende

    De bijslagtrekkende die voor een kind de forfaitaire pleegzorgbijslag ontving op 31/12/2018 blijft deze ontvangen, zolang er zich voor dit kind geen wijziging in de plaatsing in het pleeggezin voordoet en zolang de toekenning ervan niet wordt herroepen.

    Datum laatste bijwerking
    Top