Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Voorwaarden en gevolgen

  Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de collectieve schuldenregeling?

  1. Grote structurele schulden die onmogelijk binnen een redelijke termijn kunnen worden terug betaald. ​Het gaat dus niet om tijdelijke betalingsproblemen die op korte termijn kunnen worden opgelost.
  2. Handelaars en vennootschapsvormen komen niet in aanmerking. Zij kunnen zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
  3. Vrije beroepen, ambachtslui en boeren komen in principe wel in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling.
  4. In België wonen.
  5. Het onvermogen mag niet te wijten zijn aan een bedriegelijk handelen.
  6. Geen collectieve schuldenregeling ondergaan die minder dan vijf jaar geleden herroepen werd.

   

  Wat zijn de gevolgen van de collectieve schuldenregeling?

  1. Deurwaarders mogen geen beslag meer leggen en de kosten lopen niet verder op.
  2. Er lopen geen intresten meer tegen de schulden.
  3. Alle inkomsten belanden op een rekening beheerd door de schuldbemiddelaar.
  4. De schuldbemiddelaar betaalt een leefgeld uit.
  5. Er mogen geen nieuwe schulden bijgemaakt worden.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top