Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welk bedrag ontvangen kinderen die op 31/12/2018 geplaatst zijn?

  Wanneer het 1/3 van de kinderbijslag voor één of meerdere kinderen op 31/12/2018 betaald wordt aan een natuurlijke persoon, dan blijft de proportionele verdeling van de kinderbijslag, zoals die op 31/12/2018 was vastgesteld, behouden. Dit geldt zowel voor de geplaatste als de niet-geplaatste kinderen in het gezin.

  Wanneer het 1/3 van de kinderbijslag op 31/12/2018 gestort wordt op een spaarboekje, dan behoudt het geplaatste kind vanaf 1/1/2019 het bedrag dat voor hem in december 2018 was vastgelegd volgens de groepering rond de rechthebbende. Voor eventuele andere kinderen in het gezin wordt het principe van de omkering van de rangen toegepast.

  Aandachtspunt:
  Als er op 31/12/2018 voor alle geplaatste kinderen in rang wordt betaald, dan wordt het principe van de omkering van de rangen onmiddellijk toegepast. (Art. 210, §2 Groeipakketdecreet)
  Datum laatste bijwerking
  Top