Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor het startbedrag adoptie

  Begrip algemene vrijstellingen

  Indien het kind niet voldoet aan de voorwaarde van geadopteerd te worden binnen België, indien er geen recht op startbedragen adoptie bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een ander mogelijk recht op startbedragen adoptie, dan worden er onder bepaalde voorwaarden een aantal algemene vrijstellingen inzake startbedragen adoptie toegekend. Binnen de Europese Verordeningen is dit begrip startbedragen adoptie goed gedefinieerd, wat betreft andere mogelijk bestaande rechten op

  Voorwaarden algemene vrijstellingen

  De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn:

  • het kind heeft recht op gezinsbijslagen vanaf het moment dat het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptant
  • er bestaat geen recht op het startbedrag adoptie in een andere deelentiteit, in het buitenland of als personeel van een volkenrechtelijke instelling.

  Soorten algemene vrijstellingen

  Belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze algemene vrijstellingen: er wordt een verzoekschrift tot binnen-of buitenlandse adoptie, ingediend bij de bevoegde rechtbank, voorgelegd, of, bij gebrek daaraan, een buitenlandse adoptiebeslissing of een buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie:

  • voor kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen de 2 maanden na hun geboorte hun woonplaats hebben in Vlaanderen; 

  Voorbeeld

  Kind Mieke '°27/1/2019 wordt geadopteerd in Soedan. Haar adoptant of adoptanten wonen in België. Mieke verblijft  niet langer dan twee maanden in Soedan en heeft dan haar woonplaats in Vlaanderen.
  Het betreft dus geen adoptie en verblijf in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen adoptie bestaat op basis van de Europese Verordeningen..
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor dit verblijf in Soedan en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen..
  Indien dit verblijf langer duurt, dan is de algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen niet van toepassing. Indien deze algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen van toepassing is, is ook de algemene vrijstelling inzake startbedragen adoptie van toepassing.
  • voor geadopteerde kinderen van een gedetacheerde werknemer die in het land van detachering verblijven;

  Voorbeeld

  Kind Mieke '°27/1/2019 wordt geadopteerd door haar naar de Verenigde Arabische Emiraten geaffecteerde adoptant-werknemer..
  Het betreft dus geen adoptie en verblijf in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen adoptie bestaat op basis van de Europese Verordeningen..
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens dit verblijf voor maximaal een jaar van detachering en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen..
  Indien er een kind geadopteerd wordt tijdens dit jaar van detachering, bestaat er ook een algemene vrijstelling inzake startbedragen adoptie.
  • voor geadopteerde kinderen van ambtenaren die meer dan 6 maanden hun ambt buiten België uitoefenen en die daar worden opgevoed of lessen volgen; 

  Voorbeeld

  Kind Mieke '°27/1/2019 wordt geboren bij zijn naar de Verenigde Arabische Emiraten geaffecteerde adoptant-ambtenaar..
  Het betreft dus geen geboorte in een land waar er een recht op gezinsbijslagen of startbedragen adoptie bestaat op basis van de Europese Verordeningen..
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens dit verblijf en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen..
  Indien er een kind geadopteerd wordt tijdens deze affectatie of na de terugkeer van de ambtenaar, bestaat er ook een algemene vrijstelling inzake startbedragen adoptie.
  • voor een kind  geadopteerd in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is, is er een algemene vrijstelling voor de startbedragen adoptie als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn: 

  a) een van de adoptanten, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de adoptant en met wie de adoptant feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de adoptant is een zelfstandige

  b) de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptant

  c) het kind heeft binnen twee maanden na de adoptie zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied; 

  d) er bestaat geen recht op het startbedrag adoptie krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit

  Voor de kinderen geadopteerd in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is, wanneer een van de voormelde ouderfiguren een werknemer of ambtenaar is, dan geldt de toepassing van deze Europese Verordening en is er bijgevolg geen algemene vrijstelling inzake startbedrag adoptie nodig. Dit begrip “ouderfiguur” is overgenomen uit het Samenwerkingsakkoord van 6 september 20171 . Wanneer deze ouderfiguur een zelfstandige is, dan is deze Europese Verordening niet van toepassing. Er bestaat ook geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen, omdat het kind geadopteerd is in een lidstaat waarop de Europese Verordening nr. 883/2004 van toepassing is. Bijgevolg moet er in dit geval een algemene vrijstelling inzake startbedragen adoptie toegekend worden.

  Voorbeeld:

  Kind Mieke '°27/1/2019 wordt geadopteerd in Spanje. Haar vader is een zelfstandige in België. Mieke verblijft niet langer dan twee maanden in Spanje en heeft dan haar woonplaats in Vlaanderen.
  Het betreft dus geen adoptie in land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is (het gaat om een zelfstandige adoptant) en er is ook geen algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen van toepassing, omdat het kind geadopteerd is in een land dat inzake gezinsbijslagen onder het toepassingsgebied valt van de Europese Verordening nr. 883/2004..
  Bijgevolg moet er in dit geval een algemene vrijstelling inzake startbedragen adoptie toegekend worden.

   

   

   

  • 1Tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen.
  Datum laatste bijwerking
  Top