Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen hebben onvoorwaardelijk recht?

  Principe: tot 18 jaar

  Een kind geeft onvoorwaardelijk recht op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt.

  Het kind dient bijgevolg aan geen enkele voorwaarde te voldoen. Er is bijvoorbeeld ook recht op gezinsbijslag als het rechtgevende kind:

  • niet langer naar school gaat
  • een winstgevende activiteit uitoefent
  • een sociale uitkering ontvangt

  ...Voorbeeld

  Maud wordt 18 jaar op 15 mei 2019. Zij geeft onvoorwaardelijk recht op gezinsbijslagen tot 31 mei 2019.

  Art. 8, § 2, 1° Groeipakketdecreet

  Kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte: tot 21 jaar

  Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte geeft recht op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

  Ook een kind dat ten minste 21 jaar oud was op 1 juli 1987 en voldoet aan de voorwaarden van art. 45 BVR Rechtgevend kind zal recht blijven hebben op gezinsbijslagen.

  Art. 8, § 2, 2° Groeipakketdecreet
  Art. 8, § 2, 4° Groeipakketdecreet
  Art. 45 BVR Rechtgevend kind

  Leerling, student, stagiair of schoolverlater: voorwaardelijk recht tot 25 jaar

  Een kind geeft recht op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het 25 jaar wordt als het een leerling, student, stagiair of schoolverlater is en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top