Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Voor hoeveel studiepunten moet de student ingeschreven zijn?

  Begin en einde recht

  Er is recht voor het volledige academiejaar als de student ingeschreven is en blijft (in één of meer instellingen voor hoger onderwijs) voor een totaal van minstens 27 studiepunten en

  • deze inschrijving gebeurde uiterlijk op 30 november of
  • er zijn verschillende inschrijvingen waarvan de eerste uiterlijk op 30 november gebeurde

  Het aantal studiepunten wordt in aanmerking genomen, ongeacht de spreiding ervan per semester, de inschrijving voor één of meer opleidingen of de inschrijving in één of meer instellingen voor hoger onderwijs.

  Voorbeeld

  Matthias schrijft zich op 27 september in voor 22 studiepunten en op 8 december voor 15 studiepunten. Hij heeft recht op gezinsbijslag voor het volledige academiejaar.

  Wat als de student zich pas inschrijft ná 30 november?

  Als de student door één of meerdere inschrijvingen ná 30 november in totaal minstens 27 studiepunten heeft, heeft hij recht op gezinsbijslagen vanaf de datum van de eerste of de enige inschrijving.

  Voorbeeld

  Imane schrijft zich op 6 december in voor 29 studiepunten. Ze heeft recht op kinderbijslag vanaf 1 december.

  Het recht stopt als

  • de inschrijving in de loop van het academiejaar vermindert tot minder dan 27 studiepunten
  • de vorming /opleiding stopt in de loop van het academiejaar

  Diplomajaar van minder dan 27 studiepunten/minder dan 13 lesuren

  Enkel als het om een diplomajaar gaat, is er recht gedurende één jaar per opleidingscyclus.

  Opleidingscyclus: een samenhangend geheel van onderwijs- en studieactiviteiten in of over een studiegebied, afgesloten met een bachelorsdiploma of een masterdiploma.
  Worden niet aanzien als een opleidingscyclus: een bachelor-na-bacheloropleiding, een master-na-masteropleiding, een doctoraatsopleiding of een postgraduaatsopleiding.

  Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef in het onderwijs voor sociale promotie die geen 13 lesuren bevat, blijft het recht gedurende één jaar behouden.

  Art. 24 BVR Rechtgevend kind
  Art. 25 BVR Rechtgevend kind
  Art. 33 BVR Rechtgevend kind

  Combinatie hoger onderwijs - niet hoger onderwijs

  Het kind dat:

  • ingeschreven is voor één of meer vormingen van het hoger onderwijs voor in totaal minder dan 27 studiepunten
  • én een opleiding in het niet-hoger onderwijs volgt

  heeft recht op gezinsbijslag indien het minstens 17 uur les per week volgt.

  Het aantal studiepunten waarvoor het kind ingeschreven is, wordt hiervoor omgezet in lesuren:  1 studiepunt = 30 minuten les.

  Art. 32 BVR Rechtgevend kind

  Wat als de modaliteiten in het hoger onderwijs niet uitgedrukt worden in studiepunten?

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen als de cursussen die het volgt overeenstemmen met een volledig studieprogramma en leerplan, of als het kind voor zichzelf met de toelating van de academische overheid of de schooloverheid een programma heeft samengesteld van minstens 13 uren per week.

  Art. 33 BVR Rechtgevend kind

  Datum laatste bijwerking
  Top