Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat als de student ziek wordt?

  Ziekte tijdens het academiejaar

  Het kind dat zijn inschrijving onder de 27 studiepunten moet terugbrengen of in de loop van het academiejaar de vorming waarvoor het was ingeschreven, moet beëindigen ten gevolge van ziekte, heeft recht op gezinsbijslagen tot maximaal het einde van de zomervakantie van het volgend academiejaar, mits bewijs van ziekte aan de hand van ziekte-attesten.

  Na 6 maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd worden door een onderzoek door de evaluerende arts van Kind&Gezin.

  Voorbeeld

  Nora (19) is ingeschreven voor de 1ste bachelor rechten. Er wordt op 3/10/2019 een hersentumor vastgesteld. Zij beëindigt haar vorming. Zij heeft (maximaal) recht op gezinsbijslag tot en met 30/9/2021.

  Geen inschrijving mogelijk wegens ziekte bij het begin van nieuw academiejaar, maar nog niet ziek tijdens het vorig school- of academiejaar

  Voor het zieke kind moet een aanvraag om medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, ingediend worden.

  Indien het erkend wordt als kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, heeft het kind onvoorwaardelijk recht op de basis gezinsbijslag tot maximum de maand waarin het 21 jaar wordt en een eventueel recht op een zorgtoeslag.

  Indien voor het kind enkel de onmogelijkheid om de lessen te volgen, aanvaard wordt, is er recht op gezinsbijslag gedurende maximum één jaar vanaf de erkenning.

  Indien het kind al 21 jaar is op het moment dat het zich niet kan inschrijven wegens ziekte en niet ziek was tijdens het vorig academiejaar, heeft het (mits ziekteattesten en onderzoek bij ziekte vanaf 6 maanden) recht op gezinsbijslag gedurende maximum één schooljaar (en maximaal tot de leeftijd van 25 jaar).

  Aandachtspunt: Cumul tussen een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en gezinsbijslag kan evenwel niet.

   Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Tom (19) was ingeschreven voor de 1ste bachelor rechten. Op 20/7/2019 komt hij zwaar ten val met de fiets en verliest een been. Hij kan zich door de ziekenhuisopname en geplande revalidatie niet inschrijven voor de 2de bachelor. Er wordt een aanvraag om medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, ingediend. Deze aanvraag wordt goedgekeurd en Tom heeft op basis van deze erkenning recht op gezinsbijslag en een zorgtoeslag tot de leeftijd van 21 jaar.

  Voorbeeld 2
  Patrick was ingeschreven bij de Koninklijke Militaire school voor het academiejaar 2018-2019. Hij wordt depressief en kan het nieuwe academiejaar niet starten. Er wordt een aanvraag om medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, ingediend. Enkel de onmogelijkheid om de lessen te volgen, wordt weerhouden. Patrick heeft recht op gezinsbijslag gedurende (maximaal) 1 jaar vanaf deze erkenning.

  Voorbeeld 3
  Marwan (21 jaar) volgt psychologie. Op 5/8/2019 wordt hij aangereden door een motor. Op 1/9/2019 is hij onvoldoende hersteld om zijn opleiding verder te zetten. Marwan heeft recht op gezinsbijslagen gedurende (maximaal) 1 academiejaar.

  Inschrijving voor minder dan 27 studiepunten door ziekte

  Het kind heeft recht op gezinsbijslag als een arts attesteert dat het kind wegens ziekte niet in staat is meer lesuren te volgen.

  Kind&Gezin stelt een typeformulier dat door de arts moet ingevuld worden elektronisch ter beschikking via hun website.

  Voorbeeld

  Mohammed (21) volgt de richting Politieke & Sociale Wetenschappen. Er werd fybromyalgie bij hem vastgesteld. Mohammed kan zich inschrijven voor het volgende academiejaar, maar is door zijn ziekte niet in staat om zich voor 27 studiepunten in te schrijven. Zijn behandelend geneesheer attesteert dit. Hierdoor heeft Mohammed recht op gezinsbijslag, ook al voldoet hij niet aan de studiepuntennorm.

  Inschrijving voor minder dan 27 studiepunten na een ziekteperiode in de loop van een academiejaar

  Het kind heeft recht op gezinsbijslag voor het lopende academiejaar als de arts attesteert dat het kind zich niet kan inschrijven voor minstens 27 studiepunten door een laattijdige inschrijving.

  Voorbeeld

  Nikolai (19) was ziek tot 20/1/2019. Hierdoor kan hij zich enkel nog inschrijven voor een aantal vakken van het tweede semester, voor 15 studiepunten. Zijn arts attesteert dat hij zich door zijn laattijdige inschrijving zich niet kan inschrijven voor 27 studiepunten. Hierdoor heeft Nikolai recht op gezinsbijslag, ook al voldoet hij niet aan de studiepuntennorm.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top