Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien de schoolverlater een winstgevende activiteit heeft of een sociale toeslag geniet?

  Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van de gezinsbijslagen die worden toegekend gedurende de periode van 12 maanden als schoolverlater, tenzij die activiteit:

  • gedurende maximaal 475 uur per jaar uitgeoefend wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is
  • in één maand gedurende niet meer dan tachtig uur uitgeoefend wordt in het kader van elke tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als student zoals hierboven vermeld
  • als zelfstandige uitgeoefend wordt en het kind daarbij geen bijdragen verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep

  Als het kind een sociale uitkering ontvangt op basis van een Belgische of buitenlandse regeling voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking dan worden de gezinsbijslagen geschorst.

  Aandachtspunten :
  1/ Een kind dat een doctoraatsopleiding volgt, zal in principe de tewerkstellingsnorm van 80 uur per maand overschrijden.  In dat geval vormt deze tewerkstelling een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  2/ Een kind dat stagiair-advocaat is, heeft in principe het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. De activiteit als zelfstandige in hoofdberoep vormt een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  3/ Als een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte boven de 21 jaar recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), kan het geen aanspraak maken op gezinsbijslagen als schoolverlater. 

  Er kan recht zijn op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), indien het gaat om één van volgende personen:
  - een persoon tussen 21 jaar en 65 jaar die niet kan gaan werken door een handicap
  - een persoon tussen 21 jaar en 65 jaar die werkt, maar slechts 1/3 of minder verdient dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  Uitzonderlijk kan iemand die jonger is dan 21 jaar ook recht hebben op een IVT.
  Voor meer informatie over de inkomensvervangende tegemoetkoming: zie https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/inkomensvervangende-tegemoe…

   

  Datum laatste bijwerking
  Top