Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Betaling

  De toegekende uitkeringen worden betaald:

  • ten vroegste vanaf de datum waarop de voorwaarden vervuld zijn;
  • ten laatste vier maanden na de kennisgeving van de toekenning.

  Als niet binnen de termijn betaald wordt, moet de instelling de aanvrager de reden daarvan meedelen.

  Zolang niet betaald wordt, wordt de aanvrager om de vier maanden geïnformeerd over de reden.

  Art. 12, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Desgevallend zullen verwijlinteresten verschuldigd zijn aan de sociaal verzekerde.

  Art. 20, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  CO 1314 van 17 april 1998

  Datum laatste bijwerking
  Top