Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer afwijken van het normaal inkomstenjaar?

  Als bepaalde personen in het normaal te nemen inkomstenjaar niet in België verbleven, moeten betrokkenen hun inkomsten uit het buitenland aan de uitbetalingsactor bezorgen. (Art. 12, §4 BVR Selectieve participatietoeslagen

  Voor sommigen is het niet mogelijk (tot zelfs levensbedreigend) om terug naar het land van herkomst te gaan om de nodige documenten te bemachtigen.

  Dit is zo voor:

  In dergelijke gevallen wordt er rekening gehouden met het inkomstenjaar waarin de specifieke verblijfstitel uitgereikt werd +1. Zodoende zijn er inkomsten in België die veel makkelijker aan te leveren zijn. 

  Uiteraard kan dit enkel als er geen nageziene inkomsten zijn van het normaal te nemen jaar (twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint) van ofwel FOD Financiën ofwel van een buitenlandse belastingdienst. 

  Als er afgeweken wordt van het normaal te nemen inkomstenjaar, zal er rekening gehouden moeten worden met  een geschat inkomen. Een geschat inkomen kan worden samengesteld vanaf het moment dat het bewijs wordt aangeleverd van de inkomsten van minstens 6 maanden gedurende dat kalenderjaar.

  De inkomsten van minstens 6 maanden moeten niet noodzakelijk opeenvolgend zijn, wel binnen hetzelfde kalenderjaar. Op basis van de formule 14/12de wordt dit ge-extrapoleert naar een volledig om het geschatte inkomen van het jaar waarin het schooljaar start te bekomen.

  Voor vluchtelingen die hun statuut verwerven in 2019 kan een dossier dus ten vroegste afgewerkt worden op 30/06/2020.

  Datum laatste bijwerking
  Top