Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welk inkomstenjaar moet in aanmerking worden genomen?

  Om een objectief beeld te krijgen van het inkomen, baseren we ons op inkomstengegevens die via het aanslagbiljet geleverd worden door de FOD Financiën. 

  Het in aanmerking te nemen jaar van inkomsten, zijn de inkomsten die blijken uit het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint.

  Ook de gegevens van de onderhoudsgelden, het kadastraal inkomen, de niet-belastbare inkomsten, de buitenlandse inkomsten of inkomsten verworven bij een Europese of een andere internationale instelling moeten eveneens betrekking hebben op het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.

  Het is uiteraard mogelijk dat een gezin bij behandeling van het dossier anders is samengesteld dan 2 jaar ervoor. Voor deze gezinnen wordt het inkomen gereconstrueerd op basis van de huidige leefeenheid. Dat is mogelijk omdat alle informatie die we uit het aanslagbiljet halen om het referentie-inkomen samen te stellen persoonsgebonden is .

  Er wordt nooit verder teruggegaan in de tijd dan twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.

  Datum laatste bijwerking
  Top