Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen hebben recht op de toeslag voor eenoudergezinnen?

  Het bedrag van de sociale toeslag voor een kind dat recht geeft op een kinderbijslag van 254,40 euro* kan verhoogd worden tot 23,43 euro*, wanneer de bijslagtrekkende of de begunstigde in aanmerking komt voor de toeslag voor eenoudergezinnen, zoals vermeld in artikel 41 van de AKBW.

  Aandachtspunt:
  Dit is enkel van toepassing op situaties waarin de gezinsinkomsten niet meer bedragen dan 30.386,52 euro*. (Art. 220 memorie van toelichting)

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Voorbeeld

  Samuel en Laura hebben drie kinderen die vallen onder de overgangsmaatregelen. Hun gezinsinkomen bedraagt 28.500 euro, waardoor er recht is op een sociale toeslag. Het oudste kind geeft recht op het basisbedrag van 254,40 euro* en een sociale toeslag van 5,10 euro*. Vanaf 15/1/2020 gaan Samuel en Laura uit elkaar en vormt Laura een eenoudergezin. Hierdoor wordt de sociale toeslag voor het oudste kind vanaf 1/2020 verhoogd van 5,10 euro* naar 23,43 euro*.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.
  Datum laatste bijwerking
  Top