12 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021)

[ ... ]

HOOFDSTUK 30. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot vaststelling van de procedure tot toekenning of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de procedure bij vrijwillige stopzetting van activiteiten door een vergunde private uitbetalingsactor

Artikel 447. (18.04.2019 - ...)

In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin doet" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie doet" en worden de woorden "van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "van het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 448. (18.04.2019 - ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 449. (18.04.2019 - ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt" en worden de woorden "deelt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "deelt het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 450. (18.04.2019 - ...)

In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 451. (18.04.2019 - ...)

In artikel 7, § 2, tweede lid, en § 3, artikel 9, 1°, en artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

[ ... ]

HOOFDSTUK 33. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Artikel 459. (18.04.2019 - ...)

In artikel 4, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 460. (18.04.2019 - ...)

In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Agentschap Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 34. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan

Artikel 461. (18.04.2019 - ...)

In artikel 21, eerste, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 35. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Artikel 462. (18.04.2019 - ...)

In artikel 6, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 36. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Artikel 463. (18.04.2019 - ...)

In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 464. (18.04.2019 - ...)

In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 3 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2, derde lid, en paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 37. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen

Artikel 465. (18.04.2019 - ...)

In artikel 20, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 466. (18.04.2019 - ...)

In artikel 26, § 2, eerste lid, en § 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 38. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de nadere regels voor de toekenning van subsidies aan de private uitbetalingsactoren voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en voor werkingskosten

Artikel 467. (18.04.2019 - ...)

In artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 468. (18.04.2019 - ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 469. (18.04.2019 - ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 470. (18.04.2019 - ...)

In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 471. (18.04.2019 - ...)

In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in paragraaf 3, eerste lid, 3°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

[ ... ]

HOOFDSTUK 40. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag

Artikel 474. (18.04.2019 - ...)

In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 475. (18.04.2019 - ...)

In artikel 10, tweede en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 476. (18.04.2019 - ...)

In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 477. (18.04.2019 - ...)

In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 478. (18.04.2019 - ...)

In artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 479. (18.04.2019 - ...)

In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt".

Artikel 480. (18.04.2019 - ...)

In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 481. (18.04.2019 - ...)

In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt".

Artikel 482. (18.04.2019 - ...)

In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 483. (18.04.2019 - ...)

In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt";
 3. 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 484. (18.04.2019 - ...)

In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 485. (18.04.2019 - ...)

In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij Kind en Gezin" vervangen door de woorden "bij het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin beslist" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie beslist".

Artikel 486. (18.04.2019 - ...)

In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 3, 4°, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2 en paragraaf 3, 2°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in paragraaf 3, 1° en 5°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 487. (18.04.2019 - ...)

In artikel 23, 1°, 3°, 5° en 7°, en artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 488. (18.04.2019 - ...)

In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
  "De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels over de vergoedingen van de evaluerende artsen.".

Artikel 489. (18.04.2019 - ...)

In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 490. (18.04.2019 - ...)

In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 491. (18.04.2019 - ...)

In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 492. (18.04.2019 - ...)

In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 4. 4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie kan" en worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 493. (18.04.2019 - ...)

In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 494. (18.04.2019 - ...)

In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 4. 4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 495. (18.04.2019 - ...)

In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 496. (18.04.2019 - ...)

In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 497. (18.04.2019 - ...)

In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 498. (18.04.2019 - ...)

In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 499. (18.04.2019 - ...)

In artikel 37 en 38 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 500. (18.04.2019 - ...)

In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 501. (18.04.2019 - ...)

In artikel 41, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 502. (18.04.2019 - ...)

In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin zet" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie zet".

Artikel 503. (18.04.2019 - ...)

In artikel 49, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 504. (18.04.2019 - ...)

In artikel 50, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

HOOFDSTUK 41. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

Artikel 505. (18.04.2019 - ...)

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 3. 3° in het vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 506. (18.04.2019 - ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
  "Als een organisator van kinderopvang door overmacht de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, niet kan bezorgen binnen de termijn, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, brengt de organisator van kinderopvang het agentschap Opgroeien regie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het agentschap Opgroeien regie kan in dat geval een nieuwe termijn bepalen.";
 3. 3° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 507. (18.04.2019 - ...)

In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";
 2. 2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 508. (18.04.2019 - ...)

In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 509. (18.04.2019 - ...)

In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Artikel 510. (18.04.2019 - ...)

Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 11. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 10, elektronisch aan de uitbetalingsactoren zodra het agentschap Opgroeien regie die gegevens ontvangen heeft.".

[ ... ]

HOOFDSTUK 47. - Slotbepalingen

Artikel 540. (05/07/2021 - ...)

Artikel 1 tot en met 50, artikel 52 tot en met artikel 136, artikel 137, 2°, artikel 138 tot en met 538 hebben uitwerking met ingang van 18 april 2019.

Artikel 51 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020. De rapporten, bedoeld in 361-2/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek die in de periode tussen 1 januari 2020 en de datum van inwerkingtreding van de laatste akte tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie worden opgemaakt door het Vlaams Centrum voor Adoptie, worden gelijkgesteld met de rapporten die door de adoptiedienst overeenkomstig artikel 15, § 2, 10° van decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen worden opgemaakt;

Artikel 137, 1°, 3° en 4°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 541. (05/07/2021 - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top