Vlaanderen

20 november 2020 - Principieel akkoord Vlaamse Regering - Opzegging van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen (VR 2020 2011 DOC.1268/1)

Vergadering van vrijdag 20 november 2020 __________________________________

VR PV 2020/59 - punt 0004

 

Betreft :

Vzw Orint Opzegging van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

Beslissing: 

De Vlaamse Regering beslist: 1. de deelname aan de vzw Orint zo snel mogelijk stop te zetten; 2. het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen op te zeggen tegen uiterlijk 31 december 2020; 3. de andere betrokken deelentiteiten uit te nodigen voor overleg over de continuering van de taken die momenteel door de vzw Orint worden opgenomen; 4. de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, te belasten met de uitvoering van deze beslissing; 5. de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, te gelasten regelmatig te rapporteren over de voortgang van het overleg met de betrokken deelentiteiten.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top