Artikel 10 BVR Gegevensdeling

Met behoud van de toepassing van andersluidende regelgeving, hebben de gegevens die worden opgeslagen en bewaard overeenkomstig de in artikel 10 vermelde procedure en hun weergave op een leesbare drager bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Die bewijskracht geldt vanaf de datum die is vermeld op de gedetailleerde documentatie, vermeld in artikel 10, §2.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top