Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  2. halve kinderopvangdag: een dag waarop een kind, samengeteld over die dag, minstens drie en minder dan vijf uren opgevangen wordt door een of meer organisatoren van kinderopvang;
  3. organisator van kinderopvang: de organisator, vermeld in artikel 51, eerste lid, 3°, van het decreet van 27 april 2018;
  4. volle kinderopvangdag: een dag waarop een kind, samengeteld over die dag, minstens vijf uren opgevangen wordt door een of meer organisatoren van kinderopvang.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top