Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR R&P Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  2. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
  3. uitbetalingsactoren: de uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, §1, 45°, van het decreet van 27 april 2018.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top