Vlaanderen

Artikel 2 BVR Zorgtoeslagen

De afstamming op basis waarvan een wezentoeslag als vermeld in artikel 14 van het decreet van 27 april 2018, kan worden vastgesteld, wordt op een van de volgende wijzen bewezen:

1° op basis van gegevens uit het Rijksregister;

2° met een geboorteakte;

3° door een gerechtelijke erkenning van het kind na het overlijden van de betrokken ouder.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top