Vlaanderen

Artikel 3 BVR Zorgtoeslagen

Het overlijden van een ouder vermeld in artikel 14 en 15 van het decreet van 27 april 2018, wordt op een van de volgende wijzen bewezen:

1° op basis van gegevens uit het Rijksregister;

2° aan de hand van een overlijdensakte;

3° door een vonnis van verklaring van overlijden, als vermeld in artikel 126 van het Burgerlijk Wetboek.

Het vermoeden van afwezigheid van minstens een van de ouders, vermeld in artikel 14 van het decreet van 27 april 2018, wordt bewezen met het vonnis tot vaststelling van het vermoeden van afwezigheid, vermeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top