Vlaanderen

Artikel 4 BVR Zorgtoeslagen

Het recht op wezentoeslag op grond van een vonnis tot vaststelling van het vermoeden van afwezigheid als vermeld in artikel 15, §1, eerste lid, 2° en §2, eerste lid, 4° van het decreet van 27 april 2018, ontstaat op de datum waarop de afwezigheid wordt vastgesteld in het vonnis, of, bij gebrek daaraan, op de datum van het vonnis zelf.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top