Vlaanderen

Artikel 9 BVR Zorgtoeslagen

De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, wordt overeenkomstig artikel 16, § 1, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018, door de uitbetalingsactor toegekend naargelang de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte

Als het kind 4 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 4°, en geen 6 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, behaalt, wordt het bedrag van 80,75 euro toegekend.

Als het kind 4 of 6 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 4° of 5°, en minimaal 6 punten en maximaal 11 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, wordt het bedrag van 414,28 euro toegekend.

Als het kind minder dan 4 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 1°, 2° of 3°, en minimaal 6 punten en maximaal 8 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, wordt het bedrag van 107,55 euro toegekend. Het bedrag bedraagt 250,97 euro als het kind als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, minimaal 9 punten en maximaal 11 punten behaalt.

Als het kind als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, minimaal 12 punten behaalt, worden de volgende bedragen toegekend:

1° 414,28 euro als het kind minimaal 12 punten en maximaal 14 punten behaalt;

2° 471,07 euro als het kind minimaal 15 punten en maximaal 17 punten behaalt;

3° 504,71 euro als het kind minimaal 18 punten en maximaal 20 punten behaalt;

4° 538,36 euro als het kind meer dan 20 punten behaalt.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top