Vlaanderen

Artikel 31 BVR Zorgtoeslagen

De erkenning van de evaluerende arts wordt van rechtswege verlengd met drie jaar, als er geen indicaties zijn dat hij de erkenningsvoorschriften niet naleeft.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top