Vlaanderen

Artikel 33 BVR Zorgtoeslagen

Het agentschap Opgroeien regie volgt de naleving van de voorwaarden, vermeld in artikel 22 tot en met 24, op en kan daarvoor de nodige stukken opvragen bij de evaluerende arts.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 495 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top