Vlaanderen

Artikel 39 BVR Zorgtoeslagen

Het bezwaarschrift, vermeld in artikel 38, bevat op straffe van niet-ontvankelijkheid al de volgende elementen:

1° de naam en het adres van de aanvrager of de evaluerende arts;

2° het dossiernummer van het betwiste voornemen;

3° een motivering van het bezwaar;

5° de datum van het bezwaar.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top