Vlaanderen

Artikel 43 BVR Zorgtoeslagen

Een evaluerende arts die besluit zijn activiteiten in uitvoering van dit besluit stop te zetten, meldt dat zo snel mogelijk elektronisch aan het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie zet de erkenning stop vanaf de opgegeven stopzettingsdatum.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 502 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de woorden “aan Kind en Gezin” vervangen door de woorden “aan het agentschap Opgroeien regie” en worden de woorden “Kind en Gezin zet” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie zet”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top