Vlaanderen

Artikel 45 BVR Zorgtoeslagen

De pleegzorgtoeslag is in de volgende gevallen niet verschuldigd aan de persoon of personen die voorafgaandelijk aan de plaatsing van het kind in het pleeggezin de gezinsbijslag ontvingen, vermeld in boek 2, deel 1 van het decreet van 27 april 2018:

1° als de voormelde personen voor het kind alleen het startbedrag geboorte, vermeld in artikel 9 van het decreet van 27 april 2018, ontvingen;

2° als het kind zelf begunstigde was conform artikel 58, §3, van het decreet van 27 april 2018;

3° als de voormelde personen niet vastgesteld kunnen worden;

4° als het kind in een instelling én in een pleeggezin wordt geplaatst en het saldo van de gezinsbijslag, vermeld in boek 2, deel 1 van het decreet van 27 april 2018, krachtens een gerechtelijke of administratieve beslissing tijdens die plaatsing, aan de voormelde personen toekomt;

5° als het gezin van oorsprong en het onthaalgezin dezelfde zijn.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top