Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 185 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1987 - K.B. nr. 534 van 31.3.1987, art. 32, 3° (B.S. 16.4.1987)

  Het K.B. nr. 534 van 31.03.1987, art. 32, 3° (B.S. 16.04.1987), van kracht vanaf 01.04.1987,heeft art. 185 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top