996/82bis van 5 augustus 2011 - Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - KB van 17 augustus 2007 tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 KBW + bijlage 1

    Met de dienstbrief 996/82 van 7 maart 2008 beantwoordde de Rijksdienst de talrijke vragen van de fondsen naar aanleiding van de CO 1369 van 2 oktober 2007 over de wijzigingen die het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 aanbracht aan de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor jonge schoolverlaters ingeschreven als werkzoekende.

    Sedert de verspreiding van deze dienstbrief ontving het Departement Controle nog een aantal vragen. De antwoorden op deze nieuwe vragen werpen een nieuw licht op sommige voorbeelden van bijlage 1 van de dienstbrief 996/82.

    Bijlage 1 van deze dienstbrief vormt aldus een aanvulling, precisering en zelfs een correctie van sommige voorbeelden van bijlage 1 van de dienstbrief 996/82. Rubriek F van bijlage 1 geeft een overzicht van de procedure om vast te stellen of de inschrijving als werkzoekende in de praktijk gebeurde.

    Mogen wij u vragen te zorgen voor de verspreiding bij uw medewerkers en uw dossierbeheerders, waarvoor onze dank.

    Top