Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1994/12: - Bepalen van de zevende maand werkloosheid wanneer de eerste twee dagen van de maand waarin de werkloosheid aanving niet vergoed werden omdat het een feestdag en daaropvolgend een zondag betrof.

  De rechthebbende die op 3 mei 1993 vergoede volledige werkloze werd, omdat 1 mei (feestdag) op een zaterdag viel en 2 mei, een zondag, niet vergoed werden, zal de zevende maand vergoede werkloosheid slechts op 3 november 1993 bereiken.

  De MO 489 van 10 september 1990, punt III C heeft echter bepaald dat, indien de periode van volledig vergoede werkloosheid aanvangt op de tweede kalenderdag van een maand, terwijl de eerste dag een zondag of een feestdag is, de eerste maand van werkloosheid geteld mag worden als een maand van volledige vergoede werkloosheid voor de toepassing van art. 42bis G.W.

  De vraag is of dit doorgetrokken mag worden naar situaties waarin de eerste dag van de maand een feestdag is, terwijl de tweede dag een zondag is. Dit is trouwens ook het geval voor de maand januari 1994.

  Advies van de Directie van de Controle tijdens een vergadering op 25 oktober 1993 (Uittreksel)

  Volgens MO 489 (punt III C) mag aangenomen worden dat personen die werkloos worden de 2de dag van een maand, reeds de eerste dag van die maand onder dit statuut vallen, in zoverre die dag een zon- of feestdag is.
  Deze redenering mag eveneens doorgetrokken worden zo de eerste dag van de maand een feestdag is gevolgd door een zondag en betrokkene om die reden slechts " werkloos wordt de derde kalenderdag".

  Top