Mededeling van de FOD Sociale Zekerheid nr. 622 van 12 januari 2017 - Gebruik van de correcte term "persoon met een handicap" en nieuwe Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie

A: Correcte terminologie

De Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap meldt ons dat kinderbijslaginstellingen nog dikwijls verkeerdelijk de term “gehandicapte” gebruiken in plaats van “persoon met een handicap”.

Gelieve voortaan steeds de correcte term “persoon met een handicap” te willen gebruiken.

B: Nieuwe Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie

Door de integratie tussen de Directie-generaal Sociaal Beleid en de Directie-generaal Beleidsondersteuning maakt de Cel Kinderbijslag sinds 1 januari 2017 deel uit van de Cluster Studies & Regelgeving van de nieuwe Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie (BeSoC).

Dus voortaan :
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie
Cluster Studies & Regelgeving

Cel Kinderbijslag
Kruidtuinlaan 50 bus 135 – 1000 Brussel
Top