Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Mededeling van de FOD Sociale Zekerheid nr. 621 van 1 oktober 2015 - Toepassing van ministeriële omzendbrief nr. 613

  Toepassing van ministeriële omzendbrief nr.6131

  De gezinsbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen werden geharmoniseerd door de wet van 4 april 20142 , die in werking getreden is op 30 juni 2014.

  Door deze harmonisering is het noodzakelijk om bepaalde verduidelijkingen aan te brengen betreffende de toepassing van de ministeriële omzendbrief nr. 613, meer in het bijzonder ten aanzien van punt 1 dat de categorie van rechten beschrijft.

  1. De categorie van rechten geopend op basis van een werknemersactiviteit moet vervangen worden door de meer uitgebreide categorie van rechten geopend op basis van een activiteit. Deze nieuwe benaming laat toe dat zowel de werknemersactiviteit als de zelfstandigenactiviteit beoogd wordt.

  2. De categorie van rechten geopend uit hoofde van het verblijf moet worden uitgebreid tot de rechten geopend op basis van artikel 56terdecies van de Algemene kinderbijslagwet.

  IN ’T KORT :

  Verduidelijkingen over de toepassing van de MO nr. 613.

  • 1MO 613 van 2 februari 2011 - Europese Verordeningen nr. 883/2004 en 987/2009 - Toepassing van de voorschriften in geval van wijziging van bevoegdheid om kinderbijslag toe te kennen
  • 2Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
  Top