Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 594 van 26 april 2006 - KB tot wijziging van Art. 47, §2 KBW en KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de Art. 47, 56septies en 63 KBW en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

   

  Door bovenvermeld koninklijk besluit worden sommige bedragen van de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap verhoogd.

  Bovendien wordt er een nieuwe categorie in het leven geroepen.

  De categorieën en overeenstemmende bedragen (voortaan 7 i.p.v. 6) zijn met ingang van 1 mei 2006 de volgende:

  - 60 € : minimum 4 punten in eerste pijler en maximum 5 punten over drie pijlers
  (67,57 €)

  - 79,91 € : minimum 6 punten en maximum 8 punten over drie pijlers
  (89,99 €)

  - 186,47 € : minimum 9 punten en maximum 11 punten over drie pijlers
  (210 €)

  - 307,81 € : minimum 12 punten en maximum 14 punten over drie pijlers
  (346,66 €)
  of : minimum 4 punten in eerste pijler en minimum 6 punten en maximum 11 punten over drie pijlers

  - 350 € : minimum 15 punten en maximum 17 punten over drie pijlers
  (394,1 €)

  - 375 € : minimum 18 punten en maximum 20 punten over drie pijlers
  (422,33 €)

  - 400 € : minimum 21 punten over drie pijlers
  (450,48 €)

  Tot slot wordt in bijlage 1, gevoegd bij het KB van 28 maart 2003, onder punt 3.1 "OPVOLGING VAN DE BEHANDELING THUIS" een wijziging aangebracht die evenwel geen directe invloed heeft op de afhandeling van een kinderbijslagdossier.

  -------------------------
  (1) minimum 4 punten in pijler 1 en minimum 6 punten en maximaal 11 punten over de drie pijlers.
  (2) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (3) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (4) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (5) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (6) Het betreft de nieuwe categorie (art. 8, § 2, vierde lid van het KB van 28 maart 2003).
  (7) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (8) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.
  (9) Geïndexeerd bedrag op 1.8.2005.

  Top