Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 604 van 12 september 2008 - Toepassing van Art.76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 september 2008

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 september 2008.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 110,51 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten : 1,219.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 110,51 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 september 2008.
  Top