MO 604 van 12 september 2008 - Toepassing van Art.76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 september 2008

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 september 2008.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 110,51 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten : 1,219.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 110,51 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 september 2008.
  Top