Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 609 van 3 december 2009 - Recht op kraamgeld op basis van Art. 73bis van de SWKL, indien er een recht op kinderbijslag is toegekend bij individuele afwijking op basis van deze samengeordende wetten

  Artikel 73bis, §1, eerste lid, van de voormelde samengeordende wetten bepaalt dat de kinderbijslagfondsen alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare instellingen een kraamgeld toekennen bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag krachtens deze wetten.

  Indien er een gunstige individuele afwijkingsbeslissing wordt genomen op basis van deze wetten betreffende het recht op kinderbijslag voor een kind, dan bestaat er automatisch recht op kraamgeld voor dit kind, indien de kinderbijslag toegekend wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geboorte.

  Er moet voor dit kind wat het recht op kraamgeld betreft, geen individuele afwijking op basis van artikel 73ter, tweede lid, van deze wetten worden aangevraagd. De kinderbijslaginstellingen kunnen in dit geval het kraamgeld rechtstreeks toekennen.

  Deze omzendbrief treedt onmiddellijk in werking.

  IN 'T KORT :
  Recht op kraamgeld indien er een recht op kinderbijslag is toegekend bij individuele afwijking op basis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
  Top