Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 611 van 12 oktober 2010 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 september 2010

   

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 september 2010.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 112,72 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten : 1,2434.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 112,72 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 september 2010.

   

  Top