Vlaanderen

20/10/2020 | Gepubliceerd

GC Beslissing nr. 2020/007 van 25 september 2020; GC Beslissing nr. 2020/009 van 26 juni 2020

Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/007 van 25 september 2020

Trefwoorden:

Schoolverlater met vrijwilligerswerk in het buitenland (Costa Rica) – Kind geboren voor 1 januari 2019 – Inkanteling in het Groeipakket – Domicilievereiste – Onderzoek algemene vrijstellingen – Recht op kinderbijslag als schoolverlater (‘Rugzak’ 12 maanden)

Korte inhoud:

Omwille van bepaalde beleidskeuzes bij de invoering van het Groeipakketdecreet, meent de Geschillencommissie dat de inkantelingin de nieuwe bedragen van het Groeipakket correct is gebeurd voor een schoolverlater die tijdens vrijwilligerswerk in Costa Rica geen recht op kinderbijslag opende op 31 december 2018, scharnierdatum voor de toepassing van de overgangsregeling.
Evenwel meent de Geschillencommissie dat er wel reeds vanaf 1 januari 2019 in het Groeipakket recht op kinderbijslag kan zijn, bij toepassing van de regeling van het krediet van 12 maanden voor schoolverlaters (de zogenaamde ‘rugzak’).

Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/009 van 26 juni 2020

Trefwoorden:

Kind geboren in het buitenland – Terugkeer gezin naar Vlaanderen na de bevalling – Onderzoek recht op startbedrag / kinderbijslag – Woonplaatsvereiste – Feitelijke verblijfplaats – Officieel document – Verklaring trajectverantwoordelijke – Onderzoek algemene vrijstellingen (geboorte in Zwitserland)

Korte inhoud:

Voor een kind dat kort na de geboorte in het buitenland (Zwitserland) met zijn ouders terugkeert naar Vlaanderen, meent de Geschillencommissie dat voor het domicilievereiste in het Groeipakketdecreet, ook het feitelijk verblijf van het kind moet beoordeeld worden om de aanvang van het recht op kinderbijslag te bepalen.

 

Top