| Nieuw - Beslissingen Geschillencommissie

Beslissing GC nr. 2021/039 van 8 oktober 2021
Recht op Groeipakket - Begrip 'lessen volgen in een onderwijsinstelling

Beslissing GC nr. 2021/044 van 8 oktober 2021
Sociale toeslag en schooltoeslag – Vermeende feitelijke gezinsvorming – Strafonderzoek – Regelmatig verblijf

Student hoger onderwijs – Maximumgrens tewerkstelling - Doctoraatsbursaal

Beslissing GC nr. 2021/046 van 19 november 2021
Nieuwe geboorte in eenoudergezin – Controle door gezinsinspecteur – Betwisting feitelijke gezinsvorming – Vermeend verblijf van de moeder en de kinderen in Nederland

Beslissing GC nr. 2021/047 van 19 november 2021
Betwisting vertrekdatum gezin naar het buitenland (Iran) – Vaststellingen politie – Nieuwe stavingsstukken

Beslissing GC nr. 2021/048 van 3 december 2021
Rangbetaling – Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Vonnis Familierechtbank in 2019

Beslissing GC nr. 2021/049 van 3 december 2021
Student hoger onderwijs – Winstgevende activiteit – begrippen ‘fout van de uitbetalingsactor’ en ‘normaal rekenschap geven’

Beslissing GC  nr. 2021/050 van 3 december 2021
Sociale toeslag – KI Vreemd gebruik – Verhuis in het referentiejaar – Eigen woning

Beslissing GC nr. 2021/051 van 3 december 2021
Studies niet-hoger onderwijs (minderjarig kind) in het buitenland (VSA) – Algemene vrijstellingen

Beslissing GC nr. 2021/052 van 3 december 2021
Sociale toeslag – Feitelijke gezinsvorming – Controle door gezinsinspecteur

Top