Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

03 januari 2022 | Nieuw - Beslissingen Geschillencommissie

Beslissing GC nr. 2021/039 van 8 oktober 2021
Recht op Groeipakket - Begrip 'lessen volgen in een onderwijsinstelling

Beslissing GC nr. 2021/044 van 8 oktober 2021
Sociale toeslag en schooltoeslag – Vermeende feitelijke gezinsvorming – Strafonderzoek – Regelmatig verblijf

Student hoger onderwijs – Maximumgrens tewerkstelling - Doctoraatsbursaal

Beslissing GC nr. 2021/046 van 19 november 2021
Nieuwe geboorte in eenoudergezin – Controle door gezinsinspecteur – Betwisting feitelijke gezinsvorming – Vermeend verblijf van de moeder en de kinderen in Nederland

Beslissing GC nr. 2021/047 van 19 november 2021
Betwisting vertrekdatum gezin naar het buitenland (Iran) – Vaststellingen politie – Nieuwe stavingsstukken

Beslissing GC nr. 2021/048 van 3 december 2021
Rangbetaling – Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Vonnis Familierechtbank in 2019

Beslissing GC nr. 2021/049 van 3 december 2021
Student hoger onderwijs – Winstgevende activiteit – begrippen ‘fout van de uitbetalingsactor’ en ‘normaal rekenschap geven’

Beslissing GC  nr. 2021/050 van 3 december 2021
Sociale toeslag – KI Vreemd gebruik – Verhuis in het referentiejaar – Eigen woning

Beslissing GC nr. 2021/051 van 3 december 2021
Studies niet-hoger onderwijs (minderjarig kind) in het buitenland (VSA) – Algemene vrijstellingen

Beslissing GC nr. 2021/052 van 3 december 2021
Sociale toeslag – Feitelijke gezinsvorming – Controle door gezinsinspecteur

Top