Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Intrekking van toestemming voor de gekozen bankrekening

  Hoe verloopt de procedure?

  Indien er twee begunstigden zijn, kan elk van hen elektronisch of schriftelijk zijn toestemming voor de gekozen bankrekening intrekken.

  De uitbetalingsactor brengt de andere begunstigde onmiddellijk op de hoogte van die intrekking.

  Art. 65, §3 Groeipakketdecreet
  Art. 72, §3 Groeipakketdecreet
  Art. 6, §1 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Wie kiest de nieuwe bankrekening?

  De begunstigden geven samen een nieuw rekeningnummer op.

  Art. 65, §2 Groeipakketdecreet
  Art. 72, §2 Groeipakketdecreet
  Art. 6, §2 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Wat indien er geen akkoord is tussen de begunstigden?

  Bij gebrek aan een akkoord kan de jongste begunstigde een nieuwe bankrekening kiezen.

  De toelagen voor een pleegkind worden daarentegen altijd uitbetaald aan de pleegzorger.

  Als de jongste begunstigde niet reageert op de intrekking van de toestemming voor de gekozen bankrekening door de oudste begunstigde, blijft de gekozen bankrekening behouden.

  De oudste begunstigde kan echter wel de bankrekening kiezen indien de jongste begunstigde niet in de mogelijkheid is om te reageren op de intrekking door de oudste.

  De oudste begunstigde moet het bewijs hiervan afleveren aan de uitbetalingsactor.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Steven (35) en Sofie (37) hebben samen een bankrekening gekozen waarop de toelagen van hun kinderen worden uitbetaald.
  Na verloop van tijd laat Sofie weten aan de uitbetalingsactor dat zij van bankrekening wil wijzigen. De uitbetalingsactor brengt Steven hiervan onmiddellijk op de hoogte.
  Steven meldt dat hij niet akkoord is met deze wijziging en verkiest om de oude bankrekening te behouden.
  Vermits hij de jongste is, zal zijn keuze worden gevolgd.

  Voorbeeld 2
  De toelagen voor de kinderen van Carolien (42) en Jacob (47) worden al vier jaar uitbetaald op de bankrekening van Carolien. Destijds hebben zij samen voor deze rekening gekozen.
  Twee maanden geleden kreeg Carolien een ernstig ongeval en sindsdien ligt zij in een coma.
  Jacob laat de uitbetalingsactor weten dat hij niet langer akkoord gaat met de gekozen bankrekening.
  Hij bezorgt een nieuw rekeningnummer aan de uitbetalingsactor, samen met het bewijs van de comateuze toestand van Carolien.
  Aangezien Carolien als jongste niet in staat is om te reageren op de intrekking door de oudste, zal de keuze van Jacob gevolgd worden.

  Art. 65, §5 Groeipakketdecreet
  Art. 72, §5 Groeipakketdecreet
  Art. 6, §2 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Datum laatste bijwerking
  Top