Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Keuze van bankrekening

  Wat bij één begunstigde?

  De begunstigde kiest zelf een bankrekening, waarvan hij minstens één van de titularissen is.
  Hij bezorgt hiervoor een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de uitbetalingsactor.

  De keuze van bankrekening geldt voor alle kinderen van de begunstigde en voor alle toelagen die aan hem worden uitbetaald.

  Art. 64, §1 Groeipakketdecreet
  Art. 71, §1 Groeipakketdecreet
  Art. 4, §1 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Wat bij twee begunstigden?

  De begunstigden kiezen samen een bankrekening. Minstens één van de begunstigden is titularis van de opgegeven bankrekening.
  Ze bezorgen hiervoor een verzoek aan de uitbetalingsactor, dat door hen beiden gedagtekend en ondertekend is.

  De keuze van bankrekening geldt voor alle kinderen van de begunstigden en voor alle toelagen die aan hen worden uitbetaald.

  Art. 65, §1 Groeipakketdecreet
  Art. 72, §1 Groeipakketdecreet
  Art. 4, §2 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Hoe verloopt de procedure?

  De controle van de bankrekening gebeurt op basis van een overeenkomst die werd afgesloten tussen Kind en Gezin en de financiële instelling van de begunstigde.

  Na ontvangst van de bankrekening kunnen de uitbetalingsactoren op eigen verantwoordelijkheid de toelagen op de opgegeven bankrekening storten.

  Als ze na één maand geen bewijs hebben ontvangen dat minstens één van de begunstigden effectief titularis is van de opgegeven bankrekening, mogen de toelagen niet langer op de bankrekening worden gestort.

  Tot op het moment dat de begunstigden een nieuwe bankrekening opgeven, worden de toelagen per circulaire cheque uitbetaald.

  Als de controle van de bankrekening niet kan worden uitgevoerd, kan de bankrekening alleen worden aanvaard op basis van een formulier, dat wordt ondertekend door de begunstigde of door beide begunstigden samen. Dit formulier moet door de financiële instelling worden gevalideerd.

  Art. 4, §3 BVR Begunstigden
  Art. 9 BVR Begunstigden

  Wat indien er geen keuze gemaakt wordt?

  Als beide begunstigden niet bepalen op welke bankrekening de toelagen moeten worden uitbetaald vóór de eerste dag van de maand die volgt op die waarin het recht is ontstaan, worden de toelagen uitbetaald aan de jongste onder hen.

  De toelagen voor een pleegkind worden daarentegen altijd uitbetaald aan de pleegzorger.

  De bevoegde rechtbank kan in het belang van het kind oordelen dat de toelagen geheel of gedeeltelijk moeten worden uitbetaald op een rekeningnummer dat op naam van het rechtgevend kind staat.

  De partij die er het meeste baat bij heeft, bezorgt de gerechtelijke uitspraak aan de uitbetalingsactor.

  Art. 64, §3 Groeipakketdecreet
  Art. 65, §5 en §7 Groeipakketdecreet
  Art. 71, §3 Groeipakketdecreet
  Art. 72, §5 en §7 Groeipakketdecreet

  Wat indien de begunstigde zijn identiteit niet kan aantonen?

  Soms is het voor de begunstigden niet mogelijk om hun identiteit te bewijzen, bijvoorbeeld tijdens een regularisatieprocedure om in België te verblijven. Hierdoor kan de gezinsbijslag niet aan hen worden uitbetaald.

  Tot op het moment dat ze hun identiteit wel kunnen aantonen, kan de gezinsbijslag voor hun rekening betaald worden op de bankrekening van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling die door hen wordt aangeduid.

  De uitbetalingsactor betaalt aan de andere natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling zolang de begunstigden niet elektronisch of schriftelijk hebben gevraagd om zelf hun gezinsbijslag te ontvangen.

  Art. 13 BVR Begunstigden

  Datum laatste bijwerking
  Top