Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer vervalt de oude regeling?

  Zodra er zich een wijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie van het kind voordoet, worden de nieuwe regels voor de aanwijzing van de begunstigden en voor de uitbetaling van de kinderbijslag toegepast.

  Een wijziging in het ouderlijk gezag moet steeds worden vastgesteld door de bevoegde rechtbank.

  Een wijziging in de opvoedingssituatie omvat:

  • het kind verhuist van de ene naar de andere ouder
  • het kind wordt geplaatst
  • er komt een nieuw rechtgevend kind bij in het gezin (dit kan zowel een kind zijn dat geboren is vóór of vanaf 1/1/2019)

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Pol en Petra zijn de ouders van Piet (°15/10/2002) en zijn gescheiden. Piet woont bij zijn moeder, die de bijslagtrekkende was op 31/12/2018 en dat ook bleef vanaf 1/1/2019. Op15/10/2020 wordt Piet 18 jaar en gaat hij bij zijn vader wonen. Vanaf 1/11/2020 vervalt de oude regeling en vormen Pol en Petra samen de begunstigdenkern.

  Voorbeeld 2
  Pascal en Marleen wonen samen en zijn de ouders van Jasper (°26/8/2014). Marleen was de bijslagtrekkende op 31/12/2018 en bleef dat ook vanaf 1/1/2019. Op 20/5/2021 wordt Jasper geplaatst in een instelling. Vanaf 1/6/2021 worden de nieuwe regels voor de aanwijzing van de begunstigden toegepast en vormen Pascal en Marleen samen de begunstigdenkern.

  Voorbeeld 3
  Mohamed en Mariam zijn de ouders van Lyana (°25/6/2016). Mariam was de bijslagtrekkende op 31/12/2018 en bleef dat ook vanaf 1/1/2019. Op 5/7/2020 wordt hun tweede kindje Sirad geboren. Voor Sirad is er recht op gezinsbijslag vanaf 1/7/2020. Hierdoor gelden vanaf die datum de nieuwe regels voor de aanwijzing van de begunstigden en vormen Mohamed en Mariam samen de begunstigdenkern.

  Datum laatste bijwerking
  Top