Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat bij een wijziging van de gezinssamenstelling?

  Indien er een nieuw samengesteld gezin wordt gevormd vanaf of ná 1/1/2019, waarvan de kinderen op 31/12/2018 recht geven op kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering, dan wordt de gehalveerde leeftijdsbijslag enkel gekoppeld aan het oudste kind.
  Dit betekent dat een gezin dat gaat samenwonen op eenzelfde adres maar één maal de halvering van de leeftijdsbijslag zal ontvangen. Voor de andere kinderen wordt de volledige leeftijdsbijslag toegekend.

  Voorbeeld

  Marijke ontvangt voor haar enig kind Rosita (°25/9/1998) een gehalveerde leeftijdsbijslag van 28,16 euro*. Saskia ontvangt ook de gehalveerde leeftijdsbijslag voor haar zoon Wouter (°1/3/1999). Vanaf januari 2020 vormen Marijke en Saskia met de kinderen een nieuw samengesteld gezin. Omdat Rosita het oudste rechtgevende kind in het gezin is, zal er voor haar verder een gehalveerde leeftijdsbijslag van 28,16 euro* worden betaald. Wouter heeft daarentegen recht op de volledige leeftijdsbijslag van 62,15 euro*. 
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Als meerdere bijslagtrekkenden, waarvan de kinderen op 31/12/2018 recht geven op kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering, op één adres gedomicilieerd zijn, dan wordt de leeftijdsbijslag enkel gehalveerd voor het oudste kind. Bij wijziging van domicilie van één van de bijslagtrekkenden zal de halvering van de leeftijdsbijslag worden verbonden aan het oudste kind in de bijslagtrekkendekern waar het kind met het verbonden bedrag van 92,09 euro* volgens zijn omgekeerde rang deel van uitmaakt.

  Voorbeeld

  Katie en haar kind Siebe (°22/10/2010) wonen sedert 2017 samen met zus Linde en haar kind Merel (°25/7/2011). Omdat Siebe het oudste kind is, wordt er slechts een gehalveerde leeftijdsbijslag van 16,04 euro* betaald. Voor Merel wordt er een volledige leeftijdsbijslag van 31,99 euro* betaald. Vanaf 2020 gaan de zussen met hun kind apart wonen. Voor Siebe zal verder de gehalveerde leeftijdsbijslag van 16,04 euro* worden betaald. Merel zal vanaf 2020 verder recht hebben op een volledige leeftijdsbijslag van 31,99 euro*, aangezien er in de bijslagtrekkendekern geen kind met een verbonden bedrag van 92,09 euro* aanwezig is. 
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Datum laatste bijwerking
  Top