Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Het kind dat op 31/12/2018 recht opent ingevolge een algemene of individuele afwijking

  De algemene en individuele afwijkingen die op 31/12/2018 in overeenstemming met de kinderbijslagreglementering waren toegekend, blijven geldig onder volgende voorwaarden:

  • kinderen die recht hebben op kinderbijslag op basis van een individuele afwijking behouden dit recht voor de periode die in de beslissing vermeld werd. Een verlenging of hernieuwing van deze beslissing is niet mogelijk.
  • algemene afwijkingen die werden toegekend voor een bepaalde periode vervallen na verloop van die periode. Een verlenging of hernieuwing is niet mogelijk.
  • algemene afwijkingen die werden toegekend voor een onbepaalde periode blijven gelden tot de gezinssituatie wijzigt of tot er niet meer voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden.

  De individuele en algemene afwijkingen vervallen eveneens zodra het kind recht geeft op gezinsbijslagen overeenkomstig het Groeipakketdecreet of indien Vlaanderen niet langer bevoegd is om de gezinsbijslagen uit te betalen.

  Datum laatste bijwerking
  Top