Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hebben mindervalide kinderen geboren vóór 1/7/1966 recht op een sociale toeslag?

  Mindervalide kinderen die geboren zijn vóór 1/7/1966 kunnen enkel recht openen op een sociale toeslag, indien de bijslagtrekkende of begunstigde voldoet aan de voorwaarden van een eenoudergezin, zoals bepaald in artikel 41 AKBW.

  Het bedrag van de sociale toeslag voor een kind dat recht geeft op een kinderbijslag van 254,40 euro* wordt ook voor mindervalide kinderen die geboren zijn vóór 1/7/1966, verhoogd tot 23,43 euro*.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Voorbeeld

  Maria woont samen met haar mindervalide zus Paula (°7/7/1957). Er wordt nog steeds gezinsbijslag betaald voor Paula. Maria ontvangt ook na 31/12/2018 een sociale toeslag van 46,88 euro* aangezien zij alleen woont met Paula en haar inkomsten het grensbedrag niet overschrijden. Vanaf 4/7/2021 komt de nieuwe partner van Maria, André, in het gezin wonen. André is zonder inkomsten. Alhoewel het gezinsinkomen nog steeds onder het grensbedrag ligt, is er vanaf 1/8/2021 geen recht meer op de sociale toeslag.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.
  Datum laatste bijwerking
  Top