Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat als de student werkt?

  Om zijn recht op gezinsbijslag niet te verliezen mag een student:

  • maximaal 475 uur (op jaarbasis) werken in het kader van een studentenovereenkomst
  • daarnaast in 1 maand niet meer dan 80 uren werken in elke andere tewerkstelling (ook als dat verder is als student)
  • onbeperkt een activiteit als zelfstandige uitoefenen die geen bijdragen verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep
  Aandachtspunten:

  1/ Een kind dat een doctoraatsopleiding volgt, zal in principe de tewerkstellingsnorm van 80 uur per maand overschrijden.  In dat geval vormt deze tewerkstelling een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  2/ Een kind dat stagiair-advocaat is, heeft in principe het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. De activiteit als zelfstandige in hoofdberoep vormt een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  3/ Een sociale uitkering op basis van ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking is een beletsel voor de gezinsbijslag. 
  Als het kind een sociale uitkering ontvangt, wordt de gezinsbijslag geschorst voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft.

   

  Mag wel:

  • elk financieel voordeel uitgekeerd aan een student die een stage doorloopt nodig voor het behalen van een diploma
  • de tewerkstelling die de student uitoefent in het systeem van alternerend leren en werken in het kader van de praktische opleiding op de werkplek
  • vakantiegeld
  • leefloon
  • vergoedingen ten gevolge van vrijwilligerswerk, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nut
  Het gaat om stageovereenkomsten in kader van een opleiding om een diploma te behalen en niet om stages om benoemd te worden in een openbaar ambt.
  Aandachtspunt:
  Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen stageovereenkomsten in functie van een opleiding/behalen van een diploma en stage om benoemd te worden.
  Een stage die doorlopen wordt om benoemd te worden in een openbaar ambt, dient onbezoldigd te zijn om recht te hebben op het Groeipakket. Elke bezoldiging voor deze stage vormt een beletsel voor de betaling van gezinsbijslag.
   

  Voorbeeld

  Tijdens de maanden november tot en met april werkt Aisha met een studentenovereenkomst in de supermarkt. Zij gebruikt haar contingent van 475 uur aan verminderde sociale bijdragen volledig op. Vanaf mei blijft zij in de supermarkt werken gedurende 80 uur per maand. Aisha heeft recht op gezinsbijslag. 

   

  Art. 29 BVR Rechtgevend kind

  Art. 38 BVR Rechtgevend kind (stage in het kader van een openbaar ambt)

  Art. 42 BVR Rechtgevend kind (vrijwilligerswerk)

  Datum laatste bijwerking
  Top